BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Prof.Hasan Batırel’in yabancı literatürde yayınlanmış 58 makalesi bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda yurt içi makale, kitap bölümü ve kapalı akciğer cerrahisi üzerine bir kitabı bulunmaktadır. Önemli makalelerden bazıları kısa açıklama ile birlikte sunulmaktadır.

Makale 1

Transthoracic Esophagectomy With Radical Mediastinal and Abdominal Lymph Node Dissection and Cervical Esophagogastrostomy for Esophageal Carcinoma

Yayın Yılı: 2001

Yayın: Swanson SJ, Batirel HF, Bueno R, Jaklitsch MT, Lukanich JM, Allred E, Mentzer SJ, Sugarbaker DJ. Transthoracic esophagectomy with radical mediastinal and abdominal lymph node dissection and cervical esophagogastrostomy for esophageal carcinoma. Annals of Thoracic Surgery. 2001 Dec;72(6):1918-25.

Açıklama: 250 yemek borusu kanseri hastasını değerlendiren bu önemli makalede yemek borusu kanserinde yapılan göğüs, batın ve boyun boşluklarının açıldığı durumda dahi üç yıllık sağ kalımın %44 olduğu gösterilmiştir. Açık cerrahi döneminde alanındaki en önemli makalelerden biri olan bu seri 100’ün üzerinde atıf almıştır.

Makale 2

Adoption of pleurectomy and decortication for malignant mesothelioma leads to similar survival as extrapleural pneumonectomy

Yayın Yılı: 2016

Yayın: Batirel HF, Metintas M, Caglar HB, Ak G, Yumuk PF, Yildizeli B, Yuksel M. Adoption of pleurectomy and decortication for malignant mesothelioma leads to similar survival as extrapleural pneumonectomy. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2016 Feb;151(2):478-84.

Açıklama: Bu çalışmada Prof.Dr.Hasan Batırel’in 2003-2014 arasında cerrahi olarak tedavi ettiği 130 akciğer zarı kanserli (mezotelyoma) hastasının verileri sunulmuştur. Bu çalışma göğüs cerrahisi alanındaki en prestijli dergide yayınlanmıştır. Çalışmanın sonucunda akciğer zarı kanserinde yapılan ameliyatlar sırasında akciğerin alınmasına gerek olmadığı ortaya konmuştur.

Makale 3

The Size of the Esophageal Hiatus in Gastroesophageal Reflux Pathophysiology: Outcome of Intraoperative Measurements

Yayın Yılı: 2010

Yayın: Batirel HF, Uygur-Bayramicli O, Giral A, Ekici B, Bekiroglu N, Yildizeli B, Yüksel M. The size of the esophageal hiatus in gastroesophageal reflux pathophysiology: outcome of intraoperative measurements. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2010 Jan;14(1):38-44.

Açıklama: Bu çalışmada 28 reflü hastasında ameliyat sırasında yemek borusunun geçtiği diyafram açıklığı ölçülmüştür. Yemek borusunun (özofagus) geçtiği diyafram açıklığının reflü miktarı ve yemek borusunun alt ucundaki kapakçık basıncını etkilediği ortaya konmuştur. Diyafram açıklığı büyük olan kişilerde reflü cerrahisinin önemi vurgulanmıştır.

Makale 4

The IASLC Mesothelioma Staging Project: Proposals for Revisions of the T Descriptors in the Forthcoming Eighth Edition of the TNM Classification for Pleural Mesothelioma

Yayın Yılı: 2016

Yayın: Nowak AK, Chansky K, Rice DC, Pass HI, Kindler HL, Shemanski L, Billé A, Rintoul RC, Batirel HF, Thomas CF, Friedberg J, Cedres S, de Perrot M, Rusch VW; Staging and Prognostic Factors Committee, Advisory Boards and Participating Institutions. The IASLC Mesothelioma Staging Project: Proposals for Revisions of the T Descriptors in the Forthcoming Eighth Edition of the TNM Classification for

Pleural Mesothelioma. Journal of Thoracic Oncology. 2016 Dec;11(12):2089-2099.

Açıklama: Prof.Dr.Hasan Batırel, akciğer zarı kanserinin (mezotelyoma) evrelemesi çalışmalarına uluslararası platformda katkıda bulunmuş ve bunun sonucunda evreleme çalışması yayınında yer almıştır. Dünya genelinde yaklaşık 3000 hastanın dâhil edildiği bu çalışmaya 60 hasta ile katkıda bulunmuştur.

Makale 5

No Adverse Outcomes of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Resection of cT2 Non-Small Cell Lung Cancer during the Learning Curve Period

Yayın Yılı: 2017

Yayın: Bilgi Z, Batırel HF, Yıldızeli B, Bostancı K, Laçin T, Yüksel M. No Adverse Outcomes of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Resection of cT2 Non-Small Cell Lung Cancer during the Learning Curve Period. Korean Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2017 Aug;50(4):275-280.

Açıklama: Bu çalışma Dr.Zeynep Bilgi’nin tez çalışmasıdır ve Prof.Dr.Hasan Batırel danışmanlığında yapılmıştır. VATS (kapalı akciğer cerrahisi) ile yapılan akciğer kanseri ameliyatlarında tümörün 3 cm’i aştığı durumlarda dahi cerrahi sonuçların iyi olduğu gösterilmiştir. Toplam 269 akciğer kanseri hastası çalışmaya dâhil edilmiştir.

Makale 6

Macroscopic complete resection is not associated with improved survival in patients with malignant pleural mesothelioma

Yayın Yılı: 2018

Yayın: Batirel HF, Metintas M, Caglar HB, Ak G, Yumuk PF, Ahiskali R, Bozkurtlar E, Bekiroglu N, Lacin T, Yildizeli B, Yuksel M. Macroscopic complete resection is not associated with improved survival in patients with malignant pleural mesothelioma. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2018 Jun;155(6):2724-2733.

Açıklama: Amerikan Göğüs cerrahisi Derneği kongresinde sözlü sunum olarak kabul edilen ilk çalışma daha sonra makale olmuştur. 154 akciğer zarı kanseri hastasının dâhil edildiği bu çalışmada, akciğer zarı kanserinde, hastanın hayatını riske etmeden maksimum tümör miktarının çıkarılması vurgulanmaktadır. Bu önemli makalenin devam çalışması halen sürmektedir.

Makale 7

Trimodality Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma

Yayın Yılı: 2008

Yayın: Batirel HF, Metintas M, Caglar HB, Yildizeli B, Lacin T, Bostanci K, Akgul AG, Evman S, Yuksel M. Trimodality treatment of malignant pleural mesothelioma. Journal of Thoracic Oncology. 2008 May;3(5):499-504.

Açıklama: Akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) konusunda ülkemizden yayınlanan önemli bir makaledir. Farklı branşlardan hekimler yer almış ve göğüs onkolojisinin en önemli dergisi Journal of Thoracic Oncology’de yayınlanmıştır. Akciğer zarı kanseri cerrahisinde tek akciğerin alındığı durumlardaki sonuçları sunmaktadır ve ilk 20 hastalık tecrübe ortaya konulmuştur.

Makale 8

Preoperative Chemoradiation Therapy Decreases the Number of Lymph Nodes Resected During Esophagectomy

Yayın Yılı: 2015

Yayın: Issaka A, Ermerak NO, Bilgi Z, Kara VH, Celikel CA, Batirel HF. Preoperative chemoradiation therapy decreases the number of lymph nodes resected during esophagectomy. World Journal of Surgery. 2015 Mar;39(3):721-6.

Açıklama: Bu çalışmada ameliyat yapılan 47 yemek borusu kanseri hastası değerlendirilmiştir. Yemek borusu kanserlerinde ameliyat öncesi uygulanan kemoradyoterapinin ameliyat sonrası çıkarılan dokuda bulunan lenf nodu sayısını azalttığı sonucuna varılmıştır. Özellikle radyoterapi bazı lenf bezlerinin tamamen yok olmasına neden olmaktadır.

Makale 9

Improved outcomes with early vocal fold medialization for vocal fold paralysis after thoracic surgery

Yayın Yılı: 2003

Yayın: Bhattacharyya N, Batirel H, Swanson SJ. Improved outcomes with early vocal fold medialization for vocal fold paralysis after thoracic surgery. Auris Nasus Larynx. 2003 Feb;30(1):71-5.

Açıklama: Yemek borusu ve akciğer cerrahisi sonrası oluşan ses kısıklığının sonuçları incelenmiştir. Bu konuda yapılan en önemli makalelerden biridir. Özellikle lobektomi yapılan hastalarda, sol tarafta ses sinirinin zedelenmesi sonucu oluşan ses kısıklığının zatürreye ve uzun süre hastanede kalışa yol açtığı gösterilmiştir. Eğer ses teline erken müdahale edilirse bu problemlerin oluşmadığı ortaya konmuştur.

Makale 10

Safe vascular and bronchial division techniques for VATS uniportal lung resections

Yayın Yılı: 2017

Yayın: Bilgi Z, Batirel HF. Safe vascular and bronchial division techniques for VATS uniportal lung resections. Video-assist Thorac Surg 2017;2:4.

Açıklama: Akciğer kanserinde 3-4 cmlik tek delikten yapılan ameliyatlarda damar ve soluk borusunun ilgili bölgesinin güvenle kesilmesi üzerine yazılmış teknik makalesidir. Bu konuda özel bir teknik geliştirilmiş ve resimlerle sunulmuştur. Bu tekniğin uygulandığı ve akciğer kanseri ameliyatı olan 46 hastada hiçbir sorun yaşanmadığı makalede belirtilmektedir.

Makale 11

Early stage thymoma: is VATS the new standard of care?

Yayın Yılı: 2016

Yayın: Batirel HF. Early stage thymoma: is VATS the new standard of care? Journal of Thorac Disease. 2016 Jul;8(7):1431-3.

Açıklama: İki akciğer arasında kalbin önünde yer alan timüs bezi tümörlerinde uygulanan kapalı cerrahi sonuçları için Prof.Dr.Hasan Batırel’in yorumu istenmiştir. Çin’den yapılan ve 1000’in üzerinde hastanın dahil edildiği çalışmayı değerlendiren Dr.Batırel, kapalı cerrahinin timomada açık cerrahi ile aynı şekilde yapılması gerektiğini ve uzun dönem sonuçların önemli olduğunu belirtmiştir.

Makale 12

Uniportal video-assisted thoracic surgery for esophageal cancer

Yayın Yılı: 2017

Yayın: Batirel HF. Uniportal video-assisted thoracic surgery for esophageal cancer. Journal of Visualized Surgery. 2017 Nov 6;3:156.

Açıklama: Yemek borusu kanseri cerrahisinde 3-4 cmlik tek delikten yapılan ameliyat tekniği gösterilmektedir. Bu konuda yayınlanmış ilk makaledir. Yemek borusu ile midenin göğüs içerisinde nasıl birleştirileceği ortaya konmaktadır. Geliştirilen teknik Prof.Batırel’in hocalarından Prof.Sugarbaker’ın boyunda uyguladığı yöntemin göğüs boşluğuna uyarlanması şeklindedir.

Makale 13

Video-assisted thoracic surgery (VATS) resection for lung cancer

Yayın Yılı: 2002

Yayın: Swanson SJ, Batirel HF. Video-assisted thoracic surgery (VATS) resection for lung cancer. Surgical Clinics of North America. 2002 Jun;82(3):541-59.

Açıklama: Akciğer kanserinde kapalı ameliyatların değerlendirildiği önemli bir derlemedir. 2002’de yapılan ilk derlemelerden biridir ve 19 sayfalık bir makaledir. İlerleyen yıllarda akciğer kanserinde kapalı ameliyatlar daha da gelişmiş ve tek delikten uygulanır hale gelmiştir. Bu derlemede kapalı ameliyatların, ameliyat sonrası kalış süresini kısalttığı, ağrıyı azalttığı, omuz fonksiyonlarının korunmasını sağladığı ve kanser sonuçları açısından da eşdeğer olduğu vurgulanmış ve kapalı cerrahinin yaygınlaşmasının önemi vurgulanmıştır.

Makale 14

Radiation field size and dose determine oncologic outcome in esophageal cancer

Yayın Yılı: 2016

Yayın: Gemici C, Yaprak G, Batirel HF, Ilhan M, Mayadagli A. Radiation field size and dose determine oncologic outcome in esophageal cancer. World Journal of Surgical Oncology. 2016 Oct 13;14(1):263.

Açıklama: Bu çalışmada kemoradyoterapi uygulanan 25 ve kemoradyoterapi sonrası ameliyat edilen 49 yemek borusu kanseri değerlendirilmiştir. Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanlarıyla ortak yapılan Doç.Dr.Gemici’nin bu çalışmasında,  geniş alan ışınlamasının uzun dönem tekrarlamanın azaltılması açısından önemi vurgulanmıştır.

Makale 15

Effect of the amount of intraoperative fluid administration on postoperative pulmonary complications following anatomic lung resections

Yayın Yılı: 2015

Yayın: Arslantas MK, Kara HV, Tuncer BB, Yildizeli B, Yuksel M, Bostanci K, Bekiroglu N, Kararmaz A, Cinel I, Batirel HF. Effect of the amount of intraoperative fluid administration on postoperative pulmonary complications following anatomic lung resections. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2015 Jan;149(1):314-20, 321.e1.

Açıklama: Bu çalışmada anestezi ve göğüs cerrahisi ortak çalışarak, ameliyat esnasında hastaya verilen sıvı miktarının ameliyat sonrası akciğer problemlerine yol açıp açmadığını araştırmışlardır. Ülkemizden yayınlanan çok önemli bir klinik çalışma olmuş ve çok sayıda atıf almıştır. Bu çalışmada ameliyat esnasında hastaya 6 mL/kg/saat, yani 70 kg olan bir hastaya saatte 420 mL’den daha fazla sıvı verilmesinin ameliyat sonrası akciğer problemlerini arttırdığı ortaya konmuş ve bu sayı bir eşik değer olarak belirlenmiştir.

  • 0 533 646 78 77
  • info@yemekborusucerrahisi.com
  • www.drhasanbatirel.com